23-04-2019r.
godzina 20:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1179514 raz(y)


[Panel administracyjny]

Finanse :: Przetargi rok 2016 :: Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euroTermin składania ofert: 14.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 15.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie : dokumentacji projketowe, audytu, wniosku do WFOŚiGW dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 15.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie : dokumentacji projketowe, audytu, wniosku do WFOŚiGW dla zadania Termomodernizacja budynku OSP w Orzechu więcej...
Termin składania ofert: 18.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 29.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 29.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 29.02.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzechu więcej...
Termin składania ofert 31.03.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 1 kwietnia 2016 r do 31 marca 2017 r. projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ewentualnych projektów zmian do w/w decyzji . więcej...
Termin składania ofert: 8.04.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania więcej...
Termin składania ofert: 14.04.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu”: więcej...
Termin składania ofert : 4.05.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim więcej...
Termin składania ofert: 5.05.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Orzechu więcej...
Termin składania ofert : 9.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim więcej...
Termin skladania ofert : 6.09.2016 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału dla Placówek Oświatowych na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert: 13.09.2016 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Morcinka w nakle Śląskim więcej...
Termin składania ofert: 21.11.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w Nowym Chechle o rozbudowę istniejącego oświetlenia o punkty świetlne więcej...
Termin składania ofert : 25.11.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w Nowym Chechle o rozbudowę istniejącego oświetlenia o punkty świetlne więcej...
Termin składania ofert : 23.12.2016
Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych wraz z dzierżawą pojemników z terenów Gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert: 27.12.2016
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie artykułów papierniczych więcej...
Termin składania ofert - 28.12.2016 do godz. 12.00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert : 13.01.2017
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony obiektu Pałacu Kawalera w Świerklańcu więcej...


Informację wytworzył(a): Stefania Nolewajka
Informację dodał(a): Stefania Nolewajka
Ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 11:01:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech