21-08-2019r.
godzina 18:50
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Gminy w 2016 r.
OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Gminy w 2016 r.     OBWIESZCZENIA    

Gmina Informacje :: Ogłoszenia rok 2016 oferta.pdf
Wniosek-oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacji zadania z dn. 10.05.2016
 zarzadzenie005058.pdf
Zarządzenie z dnia 11.04.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminny Świerklaniec w latach 2016-2017
 zarzadzenie005059.pdf
Zarządzenie z dnia 11.04.2016 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złożone w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego proawdzonego na terenie Gminy Świerklaniec w latach 2016-2017
 Zarzadzenie_0050.22.2016.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 Rozstrzygniecie_konkursu.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu - przebudowa ulicy Młyńskiej w Świerklańcu
 Ogloszenie_naboru_do_komisji.pdf
Ogłoszenie nadzoru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 rok
 konkurs.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
 Formularz_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego.pdf
Formularz oferty do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
 Informacja_MPZP.pdf
informacja
 Ogloszenie_14.03.2016_MPZP.pdf
Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP
 7_MPZP_Ogloszenie_Przystapienie.pdf
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec
 zarzadzenie_dn11042016.pdf
Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Świerklaniec w latach 2016 - 2017
 Konkurs.pdf
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Świerklaniec
 Zarzadzenie_nabor_do_komisji.pdf
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Świerklaniec
 zawiadomienie_-_wszczecie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
 Lista_projektow.pdf
Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego
 wykaz_osob_prawnych_i_fiz._pomoc_publiczna_2015.doc
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r.
 wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_2015.doc
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za rok 2015
 PPIS_w_Bytomiu_-_jakosc_wody_Zbiornik_Naklo-Chechlo.pdf
Ocena jakości wody Zbiornika Nakło-Chechło
 Uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_Unia.pdf
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dn. 29.06.2016
 lista_zwycieskich_projektow.pdf
Lista zwycięskich Projektów w Budżecie Partycypacyjnym Gminy Świerklaniec w 2016 roku
 Uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS Olimpijczyk
 Uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_Przyszlosc.pdf
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego LKS
 swierklaniec_nabor_opl.pdf
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Świerklaniec działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 wniosek_opl.doc
WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA w PODPROGRAMIE 2016
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech