21-08-2019r.
godzina 18:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185456 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Podatki i opłaty lokalne w 2016 r. 

Uwaga

Podatek rolny na 2016 rok zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 ( MP z 2015r. poz.1025) wynosi 53,75 zł za 1 dt.

Numer konta dla wpłat z zagranicy SWIFT : POLUPLPR 74 8467 0001 0000 0026 2000 0002

INFORMACJA

dla osób prawnych składających deklaracje na podatek od nieruchomości Zgodnie z art. 6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 849 z późn. zm. ) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać , w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.3, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia. Uchwala_nr_115.pdf
UCHWAŁA NR XX/115/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc
 Uchwala_nr_116.pdf
UCHWAŁA NR XX/116/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 Uchwala_nr_117.pdf
UCHWAŁA NR XX/117/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowe
 Uchwala_nr_118.pdf
UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych


Informację wytworzył(a): Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Jolanta Skalec
Informację dodał(a): Krzysztof Kruszec
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 13:21:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech