21-08-2019r.
godzina 18:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i RolnictwaDane potrzebne do wniosku o usunięcie drzew lub krzewów więcej...


 Wniosek_sciecie_drzewa.pdf
Formularz Wniosku o usunięcie drzew lub krzewów
 wniosek_i_karta_informacyjna.pdf
Formularz wnioseku o decyzję środowiskową i karta przedsięwzięcia.pdf
 zarzadzenie.pdf
Zarządzenie nr 120.2.2014 z dnia 13.01.2014r. Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie dofinansowania wyjazdów zdrowotnych uczniów klas III szkół podstawowych w ramach zadania pn.
 uchwala_nr_489.pdf
Uchwała Nr LIX/489/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021
 Wniosek-Obsluga_komunikacyjna.pdf
wniosek o wydanie warunków technicznych w zakresie obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji
 Wniosek_-_zjazd_indywidualny.pdf
wniosek o wydanie warunków lokalizacji zjazdu indywidualnego
 Wniosek_o_zajecie_pasa_urzadzenia.pdf
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego-urządzenia
 Wniosek_o_zajecie_pasa_-_prace.pdf
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego-prace
 Wniosek_o_wydanie_zezwoelnia_na_utrzymywanie_psa_rasy_uznanej_za_agresywna.pdf
wniosek o wydanie zezwoelnia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
 wniosek_na_mieszkanie.pdf
wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech