21-08-2019r.
godzina 18:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185456 raz(y)


[Panel administracyjny]

Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro    

Finanse :: Przetargi rok 2015Przetarg dnia 2 kwietnia 2015 roku
Przetarg na : Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. więcej...
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
Świadczenie usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerklaniec w terminie od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2017 roku. więcej...
Przetarg dnia 5.05.2015roku
Przetarg na :Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego więcej...
Przetarg dnia27.05.2015 r.
Przetarg na: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań więcej...
Przetarg dnia 22.06.2015 r
Przetarg:: na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi przy ul. Lasowickiej 103 w miejscowości Nowe Chechło, gmina Świerklaniec o nowe oddziały przedszkolne z częściową przebudową szkoła więcej...
Przetarg dnia 26.06.2015 r.
Przetarg:: na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu o oddziały przedszkolne” więcej...
Przetarg dnia 07.09.2015 r
Przetarg: Dostawa opału do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Przetarg dnia : 14.10.2015 r.
Przetarg na: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań więcej...
Przetarg dnia 18.12.2015 r.
Przetarg na dostawę materiałów instalacyjnych do usuwania awarii oraz remontów sieci wod.-kan. więcej...
Przetarg dnia 18.12.2015
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej odpornych na działanie magnesu neodymoowycwego i z cechą legalizacyjną UM z roku 2016, określonych w załączniku nr 1 SIWZ (Specyfikacja materiałowa). więcej...


Informację wytworzył(a): Beata Wojtacha
Informację dodał(a): Beata Wojtacha
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 10:32:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech