17-09-2019r.
godzina 23:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro
Rozstrzygnięcia przetargów 2014 rok
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186644 raz(y)


[Panel administracyjny]

Finanse :: Przetargi rok 2014 :: Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euroTermin składania ofert: 31.01.2014r.; do godz. 10.00
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert: 31.01.2014r.; do godz. 10.00
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podziałów nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Nakło Śląskie więcej...
Termin składania ofert. 24.01.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie więcej...
Termin składania ofert. 28.03.2014 DO GODZ. 14.00
ROZPOZNANIE CENOWE - PROJEKTY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY więcej...
Termin składania ofert 23.06.2014 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Parku na potrzeby zasilania fontann pływających w stawie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt.” Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo – parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej””. więcej...
Termin składania ofert: 27.06.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z montażem tablicy pamiatkowej więcej...
Termin składania wniosków: 7.07.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie oraz wydruk ulotek promocyjnych więcej...
Termin składania ofert : 9 lipca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje remont/wymianę 71 szt. ławek w Parku w Świerklańcu więcej...
Termin składania ofert : 14 lipca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje remont/wymianę 71 szt. ławek typu ławka wiedeńska ciężka w Parku w Świerklańcu więcej...
Termin składania ofert : 16 lipca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: Budowa podziemnej komory technologicznej niezbędnej do pracy fontann w parku w Świerklańcu więcej...
Termin składania ofert :21 lipca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: Budowa podziemnej komory technologicznej niezbędnej do pracy fontann w parku w Świerklańcu więcej...
Termin składania ofert :22 lipca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie plakietek - magnesów promocyjnych więcej...
Termin składania ofert : 07.08.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż siłowni plenerowej - tor przeszkód więcej...
Termin składania ofert : 08.08.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie strony internetowej wraz z modułem do zarządzania treścią i mdułem strony internetowej więcej...
Termin składania ofert: 11.08.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie oraz wydruk dwustronnej mapy-informatora więcej...
Termin składania ofert: 13.08.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz montaż 12 szt tablic informacyjnych więcej...
Termin składania ofert:25.08.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz montaż 1 szt tablicy informacyjnej więcej...
Termin składania ofert: 04.12.2014
Przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie, pobyt i zapewnienie opieki bezdomnym psom wraz z kosztami kastracji psów i sterylizacji sum z terenu Gminy Świerklaniec w 2015 r. w ilości ok. 30 szt. oraz przyjęcie, pobyt i zapewnienie opieki bezdomnym kotom wraz z kosztami kastracji kotów i sterylizacji kotek z terenu Gminy Świerklaniec w 2015 w ilości ok. 10 szt więcej...
Termin składania ofert: 10.12.2014
Zapytanie ofertowe - usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert: 10.12.2014
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów typu skratki o kodzie odpadu 19 08 01 i 19 08 02 powstałych na terenie oczyszczalni ścieków LEMNA przy ul. Wiosennej w Świerklańcu więcej...
Termin składania ofert: 11.12.2014
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie poboru i analizy wody, ścieków oraz wód opadowych więcej...
Termin składania ofert: 19.12.2014
Zapytanie ofertowe - Wyłonienie dostawcy na dostarczanie artykułów biurowych więcej...
Termin składania ofert: 19.12.2014
Zapytanie ofertowe - Wyłonienie dostawcy na dostarczanie artykułów papierniczych więcej...
Termin składania ofert: 22.12.2014
Zapytanie ofertowe - wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do usuwania awarii oraz remontów sieci wod.-kan. na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Termin składania ofert: 23.12.2014
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi „Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerklaniec na zajęcia szkolne do szkół i placówek szkolno-wychowawczych oraz dzieci z terenu Gminy Świerklaniec na zajęcia do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się na terenie Gminy Świerklaniec” więcej...
Termin składania ofert: 30.12.2014
Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów więcej...
Termin składania ofert: 05.01.2015
Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć świetlicowych na terenie Gminy Świerklaniec więcej...


Informację wytworzył(a): Ludmiła Jaśkiewicz
Informację dodał(a): Ludmiła Jaśkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 16:13:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech