21-08-2019r.
godzina 18:54
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro
Rozstrzygnięcia przetargów 2014 rok
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Postępowanie o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro     Rozstrzygnięcia przetargów 2014 rok    

Finanse :: Przetargi rok 2014Przetarg dnia 26.03.2014 r.
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni z betonu asfaltowego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Przetarg dnia 11.04.2014r.
Sprawowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepustowości Qdśr = 1500 m3/d więcej...
Przetarg dnia 23.04.2014r.
Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno - biologiczną o przepustowości Qd,śr = 1500 m3/d więcej...
Przetarg dnia 22.05.2014 r.
Przetarg na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 400 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek więcej...
przetarg dnia 29.09.2014
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Świerklaniec z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy więcej...
Przetarg dnia 03.09.2014r.
Przetareg na dostawę opału do placówek oświatowych na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Ogłosznie o udzieleniu zamówienia
Umowa uzupełniająca do umowy na Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świerklaniec więcej...
Przetarg dnia 20.10.2014 r.
Przetarg naZimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Świerklaniec w okresie od 1 listopada 2014roku do 30 kwietnia 2016 roku więcej...
Przetarg dnia 17.12.2014 r.
Przetarg na dostawę materiałów instalacyjnych do usuwania awarii oraz remontów sieci wod.-kan. więcej...
Przetarg dnia 22.12.2014
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej odpornych na działanie magnesu neodymowego i z cechą legalizacyjną UM z roku 2015, określonych w załączniku nr 1 SIWZ (Specyfikacja materiałowa). więcej...


Informację wytworzył(a): Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
Informację dodał(a): Zenon Pochała
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-07 12:06:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech