21-08-2019r.
godzina 18:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. 

Uwaga !

W 2015 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości i transportu takie jak w roku 2014.

Nowe obowiązujące na 2015r. wzory deklaracji zostały zamieszczone poniżej.

Podatek rolny na 2015 rok zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23.10.2014 (MP z 2014r. poz 935) wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Numer konta dla wpłat z zagranicy SWIFT : POLUPLPR 74 8467 0001 0000 0026 2000 0002

INFORMACJA

dla osób prawnych składających deklaracje na podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 849)  osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Panstwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiazane:

1)  składać , w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.3, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia.


 uchwala_nr_244.pdf
Uchwała Nr XXX/244/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 uchwala_nr_246.pdf
Uchwała Nr XXX/246/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świerklaniec.
 uchwala_nr_115.pdf
Uchwała Nr XVI/115/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 Uchwala.II.12.14.2014-12-11.pdf
UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 INRL-1_Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci,_rolnego,_lesnego.pdf
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 Zalacznik_dane__identyfikacyjne.pdf
Załącznik do INRL-1 Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla współwłaścicieli
 DN-1_Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 DR-1_Deklaracja_na_podatek_rolny.pdf
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 DL-1_Deklaracja_na_podatek_lesny.pdf
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 ZDN-1A_Dane_o_zwolnieniach_podatkowych.pdf
ZDN-1A Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości


Informację wytworzył(a): Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Jolanta Skalec
Informację dodał(a): Zenon Pochała
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-30 08:34:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech