22-08-2019r.
godzina 03:50
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Zakład Wodociagów i Kanalizacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa w Świerklańcu
Szkoła Podstawowa w Nowym Chechle
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzech
Zespół Szkół w Nakle Śląskim
Gimnazjum w Świerklańcu
Przedszkole w Świerklańcu
Przedszkole w Nakle Śląskim
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185485 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki :: Jednostki organizacyjne :: Zakład Wodociagów i Kanalizacjitel. 032 284-46-17
Zakład Wodociagów i Kanalizacji Świerklaniec


 uchwala_Nr_408.doc
Uchwała Nr XLIX/408/02 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27.05.2002r. w sprawie: ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Świerklaniec
 Regulamin_dostarczania_wody.doc
Regulamin dostarczania wody i odprowadani ścików na terenie Gminy Świerklaniec - załącznik do uchwały Nr XLIX/408/02 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27.05.2002 r.
 Uchwala_Nr_317.doc
Uchwała nr XXXIV/317/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 lutego 2009roku w sprawie: Wieloletneigo Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2012
 Wieloletni_plan_rozwoju_2009_-_2012.doc
załącznik do Uchwały Nr XXXIX/317/09 Rady Gminy Świerklaniec - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2012
 naklo.tif
załącznik do planu - mapa
 nowe_chechlo.tif
załącznik do planu - mapa
 swierklaniec.tif
załącznik do planu - mapa
 uchwala_nr_318.doc
Uchwala nr XXXIV/318/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścików na terenie Gminy Świerklaniec.
 Zalacznik_nr_1_taryfy_2009.doc
załącznik do uchwały Nr XXXIV/318/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnai 27 lutego 2009 r. - TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 Zalacznik_nr_2_taryfy_2009.doc
załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zapoatrenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
 wniosek_D.xls
wniosek taryfowy
 uchwala_nr_319.doc
Uchwała Nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Świerklańcu.
 ogloszenie_21.03.09_taryfy.doc
Ogłoszenie o cenach wody od 01.04.2009r.
 Statut_ZWIK.pdf
Uchwała Nr LI/498/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30.07.2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
 Ogloszenie_-_ceny_wody_i_sciekow_od_01.04._2012.pdf
Ogłoszenie o cenach wody i ścieków od 01.04.2012r.
 Ogloszenie_o_konkursie.pdf
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
 Informacja_o_wyniku_naboru.pdf
Informacja o wyniku naboru


Informację wytworzył(a): Marek Klinner
Informację dodał(a): Zenon Pochała
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:07:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech