21-08-2019r.
godzina 18:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Finanse :: Budżet 2009 uchwala-budzet-2009.doc
Uchwała nr XXXII/307/08 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 22.12.2008 r. w sprawie: uchwalenia budzetu gminy Świerklaniec na 2009 rok
 B-1-doch-2009-uch-307.xls
zał. nr 1 - dochody budżetu gminy na 2009 rok
 B-2-wyd-2009-uch-XXXII-307.xls
zał. nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2009 rok
 B-3-D-W-09-uch-307.xls
zał. nr 3 - zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok
 B-4-limit_wyd.na_wiel._pr.inwest-2009-307.xls
zał. nr 4 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
 B-4a-zad-_inwest-2009-uch-307.xls
zał. nr 4 a - zadania inwestycyjne w 2009 roku
 B-5-wyd.na_pr.i_proj.ze_sr_z_fund._struk-09-307.xls
zał. nr 5 - wydatki na programi i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych
 B-6-ZWik_-2009-uch-307.xls
zał. nr 6 - zakres i wielość dotacji przedmiotowych dla jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2009 roik
 B-7-pozabudz-2009-uch-307.xls
zał. nr 7 - zestawienie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospdoarki pozabudżetowej na 20009 rok
 B-8-inst-kult-2009-uch-307.xls
zał. nr 8 - zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytycji kultury w 2009 roku
 B-9-LKS-2009-uch-307.xls
zał. nr 9 - zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2009 rok
 B-10-GFOS-09-uch-307.xls
zał. 10 - przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 B-11_doch-zad.adm_rzad-09-uch-307.xls
zał. 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adminisracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku


Informację wytworzył(a): Skarbnik Gminy Anna Hojka
Informację dodał(a): Gabriela Pandzioch
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-07 14:16:49


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech