21-08-2019r.
godzina 18:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami 01_wniosek_rozgraniczenie.doc
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 01_wniosek_opinia_o_podziale.doc
Wniosek o opinię w sprawie podziału nieruchomości
 01_wniosek_zatwierdzenie_podzialu.doc
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.doc
Wniosek o wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości
 01_wniosek_trwaly_zarzad.doc
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 zaswiadczenie_druk.doc
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
 wniosek_-_cel_publiczny.doc
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 wniosek_-_warunki_zabudowy.doc
wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 WNIOSEK_O_PRZENIESIENIE_DECYZJI_O_WARUNKACH_ZABUDOWY.doc
wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 Wniosek_zmiana_decyzji.pdf
wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy


Informację wytworzył(a): Kierownika Referatu NGiPP Pani Ludmiła Jaśkiewicz
Informację dodał(a): Ludmiła Jaśkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 10:51:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech