22-08-2019r.
godzina 03:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185485 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Działalnosć gospodarcza


 

Działalność gospodarcza
Ewidencja działalności gospopdarczej
Rejestracja osoby fizycznej w ewidencji działalności gospodarczej

URZĄD  GMINY  W  ŚWIERKLAŃCU

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet pod adresem: http://www .ceidg.gov.pl . Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Wójt  przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Od 1 lipca 2011 weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Na stronie http://www .ceidg.gov.pl znajdą Państwo informację o przepisach regulujących funkcjonowanie CEIDG: 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ujednolicona zgodnie ze zmianami przyjętymi przez Senat (rozdziały 1-3); 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 18, poz. 1888, z 2009 r. – artykuły, które zostały zmienione ustawą przyjętą przez Senat.; 3. Artykuły z przyjętej przez Senat ustawy z dnia 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw; 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności Gospodarczej z wprowadzonymi zmianami (obowiązuje do 31.12.2011r.) .

Znowelizowane przepisy przewidują złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Ustawodawca przewidział też możliwość złożenia osobiście lub pocztą listem poleconym wniosków o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym w Urzędzie Gminy . Wtedy Urząd przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, opatrzy podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

 

  


Informację wytworzył(a): Krystyna Kitel
Informację dodał(a): Gabriela Pandzioch;Zenon Pochała
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-11 13:43:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech