21-08-2019r.
godzina 18:54
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Władze :: Wydziały i referatyWYDZIAŁY I REFERATY URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC
Referat tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 56
Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy
Kierownik Referatu P. Ludmiła Jaśkiewicz tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 51
Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
Kierownik P. Marta Loska tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 50
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu P. Anna Kubica tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 54
Referat Pozyskiwania Środków, Zamówień Publicznych i Inwestycji
Kierownik Referatu P. Lidia Huć - Podleszka tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 59
Refertat Finansowo- Księgowy
Kierownik Referatu P. Marzanna Kosiewicz tel. 284 41 78
Referat Spraw Obywatelskich
P. Sebastian Nowak tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 55
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Kierownik Biura P. Grażyna Garłowska tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 58
Biuro Rady Gminy
P. Zbigniew Deperas tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 60
Biuro ds. Ochorony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
P. Monika Gwóźdź tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 57
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych
P. Agnieszka Lipok tel. 284-41-78
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Audytu
P. Jacek Barczyk tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 53
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
P. Piotr Berger tel. 284 48 53 lub 57 wew 53
Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury Drogowej
P. Sebastian Nowak tel. 284-48-53 lub 57 wewn. 55
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
P.Barbara Mateja tel. 284 48 53 lub 57 wewn. 58
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Kierownik USC P. Gabriela Pandzioch tel. 284-41-78
Urząd Stanu Cywilnego


Informację wytworzył(a): Marzanna Kosiewicz
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 07:34:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech