17-07-2019r.
godzina 15:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
Uchwała w sprawie konsultacji
Akty prawa miejscowego do konsultacji
Kadencja 2014 - 2018
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1184130 raz(y)


[Panel administracyjny]

Kadencja 2014 - 2018    

Prawo lokalne :: Konsultacje społeczne :: Akty prawa miejscowego do konsultacji Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Termin konsultacji: od dnia 28 grudnia 2013 r. do dnia 03 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin konsultacji: od dnia 28 grudnia 2013 r. do dnia 03 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin konsultacji: od dnia 10 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec. Termin konsultacji: od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. Termin konsultacji: od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Wisławy Szymborskiej w sołectwie Nakło Śląskie i Nowe Chechło. Termin konsultacji: od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 23 stycznia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Wisławy Szymborskiej w sołectwie Nakło Śląskie i Nowe Chechło.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu. Termin konsultacji: od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 18 lutego 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi. Termin konsultacji: od dnia 20 marzec 2014 r. do dnia 26 marzec 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec. Termin konsultacji: od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Termin konsultacji: od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin konsultacji: od dnia 12 kwietnia 2014 r. do dnia 18 kwietnia 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Jarzębinowa w sołectwie Nakło Śląskie. termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Jarzębinowa w sołectwie Nakło Śląskie
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w sołectwie Świerklaniec. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w sołectwie Świerklaniec.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w sołectwie Nakło Śląskie. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w sołectwie Nakło Śląskie.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Lasowicka w sołectwie Nakło Śląskie. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Lasowicka w sołectwie Nakło Śląskie.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Kalinowa w sołectwie Świerklaniec. Termin konsultacji: od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie nadania nazwy ulicy Kalinowa w sołectwie Świerklaniec.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr LI/426/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. Termin konsultacji: od dnia 16 maja 2014 r. do dnia 22 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany uchwały Nr LI/426/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec. Termin konsultacji: od ndia 17 maja 2014 r. do dnia 23 maja 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 04.06.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021. Termin konsultacji: od dnia 05 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.
 Program.pdf
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021. Termin konsultacji: od dnia 05 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec. Termin konsultacji: od dnia 03 października 2014 r. do dnia 09 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami kiomunalnymi. Termin konsultacji: od dnia 03 października 2014 r. do dnia 09 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami kiomunalnymi
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin konsultacji: od dnia 03 października 2014 r. do dnia 09 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Termin konsultacji: od dnia 8 października 2014 r. do dnia 15 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze skweru położonego pomiędzy ulicą Główną, Młyńską i Stawową w sołectwie Świerklaniec oraz ze skweru przy ulicy Głównej w sołectwie Nakło Śląskie. Termin konsultacji: od dnia 14 października 2014 r. do dnia 20 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze skweru położonego pomiędzy ulicą Główną, Młyńską i Stawową w sołectwie Świerklaniec oraz ze skweru przy ulicy Głównej w sołectwie Nakło Śląskie.
 projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Termin konsultacji: od dnia 14 października 2014 r. do dnia 20 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Projekt_uchwaly.pdf
Projekt uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerklaniec na lata 2014-2018. Termin konsultacji: od dnia 6 października 2014 r. do dnia 12 października 2014 r.
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerklaniec w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerklaniec na lata 2014-2018


Informację wytworzył(a): Sekretarz Gminy Marzanna Kosiewicz
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 14:22:16


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech