17-09-2019r.
godzina 23:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186644 raz(y)


[Panel administracyjny]

położenie



Położenie
 

Geografia

Gmina Świerklaniec położona jest w województwie Śląskim, jej północnej części, na obszarze Garbu Tarnogórskiego będącego częścią Wyżyny Śląskiej w rejonie przecięcia doliny rzeki Brynicy.
     W skład gminy wchodzą cztery sołectwa: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Nowe Chechło i Orzech.
Gmina graniczy z gminami Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Radzionków i powiatem grodzkim Piekary Śląskie.
Świerklaniec leży na trasie: Tarnowskie Góry – Mierzęcice (lotnisko) - Siewierz, droga 78, oddalony jest: 

     5 km od Piekar Śląskich
   10 km od Bytomia
   15 km od Mierzęcic (lotnisko)
   25 km od Gliwic
   30 km od Katowic
   60 km od Częstochowy
   80 km od Opola
 100 km od Krakowa  
 

                                                

Powierzchnia gminy zajmuje 44,3 km2, a liczba mieszkańców wynosi około 11 tys.
43% powierzchni gminy stanowią lasy z przewagą borów sosnowych.
Teren gminy Świerklaniec obfituje w wiele gatunków roślin, spotkać tu można gatunki objęte częściową oraz całkowitą ochroną. 
Na terenie gminy znajdują się dwa duże zbiorniki wodne: Kozłowa Góra wybudowany w latach 1935÷39 będący ujęciem wody pitnej dla najbliższych okolic oraz zbiornik Nakło-Chechło po byłym wyrobisku pisku zamieniony w 1973 roku na jezioro pełniący rolę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców Górnego Śląska. 
Na uwagę zasługuje wielu zabytków, wśród których najbardziej znany to Pałac Kawlera zbudowany w latach 1903-1906 
(z zapleczem hotelowym) w Świerklańcu położony na terenie pięknego parku krajobrazowego.

 





drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech